Vad är ” färgerna” och DISCen egentligen?

 • Ett sätt att förstå dina och din grupps beteendetendenser
 • Utveckla förståelsen för hur ditt beteende påverkar andra
 • Förstå, respektera och värdesätta individuella skillnader och olikheter
 • Utveckla strategier för förbättrat samarbete och kommunikation

Använd DISC en – För en bättre organisatorisk och social arbetsmiljö och
få bättre koll på era olikheter! Jobbiga arbetskamrater eller går det tungt i ledningsgruppen? Det är ofta våra beteenden som stökar till det för oss när vi ska samarbeta. Öka er gemensamma kunskap med stöd av en kommunikations- och beteende analys för att få en bättre arbetsmiljö. Kravet finns förtydligat i Arbetsmiljöverkets föreskrift, OSA 2015:4 och mobbing, kränkande särbehandling och ett stressat beteende skapar otrivsel och ohälsa.
Ett upplägg kan vara att alla gör en personlig kommunikations- och beteende analys online – Extended DISC, för att få insikt i hur egna beteendet påverkar andra och hur jag påverkas av andras beteende. Vad skapar stress, hur jag märker att jag är stressad och vad jag kan göra för att minska upplevelsen av stress hos mig och för andra i min grupp.
Under stress tappar vi strategier för god kommunikation och vår förståelse för andra minskar. Konflikter, missförstånd, och kränkande särbehandling kan förebyggas med en ökad medvetenhet. Ni får en arbetsmiljö med färre missförstånd och bättre samarbete för både dig själv, din grupp och dina andra kollegor när hela teamet har ett gemensamt synsätt på beteendenormerna.

Olikheter är bra under förutsättning att vi är medvetna om och respekterar varandra. Det gör att vi enklare undviker kränkande särbehandling och har fungerande rutiner för bra organisatorisk och social arbetsmiljö. Här kommer min långa erfarenhet av arbetsmiljöarbete verkligen att utgöra ett mervärde för er.

Vinsten för er blir:

 • En större självinsikt och förstår hur andra kan uppfatta dig
 • Respektera och förstå olika beteenden hos dina medarbetare
 • Kan möta andra i kommunikation med större förståelse
 • Kan hjälpa till att eliminera stressituationer för ökad arbetsbelastning
 • Ökad insikt i förebyggande hantering för god organisatorisk och social arbetsmiljö enligt AFS 2015:4

Ja, DISCen fungerar utmärkt för inspiration och fortbildning som handlar om samarbete, kommunikation, bemötande och beteendenormer. Det finns möjlighet att göra egna profiler och att se hela gruppens resultat men det finns även andra användbara upplägg.

 

Kontaktformulär

  Andra tjänster som kanske intresserar dig

  Föreläsningar

  Föreläsningar

  Hej, Andreé Johansson är jag. Jag arbetar med föreläsningar. Jag började min bana som föreläsare 2018 genom kontakt med ABF Norr. Jag började med att berätta om arbetarrörelsens historia för en publik. Föreläsningen upplevdes av många som intressant, därefter fick jag...

  läs mer
  Diplomerad Coach Advance

  Diplomerad Coach Advance

  Funderar du på att byta jobb? Eller står du inför livsförändringar. Vill du förändra något eller inte vet vad du ska göra. Norra Näbbdjuret är diplomerad livscoach och erbjuder också ledarskapscoachning, jobbcoachning och processtöd för styrelser. Vi vill lyfta fram...

  läs mer
  Ledarskapsstöd och organisationsutveckling

  Ledarskapsstöd och organisationsutveckling

  Många chefer och ledare är ensamma i sin roll och kan behöva stöd i sin funktion. Det handlar om att kunna utveckla sitt ledarskap, stärka självkänslan och hitta engagemanget hos sig själv och sina medarbetare. Det kan handla om att utveckla kommunikationen,...

  läs mer
  Utredningar och kartläggningar

  Utredningar och kartläggningar

  Norra Näbbdjuret har möjlighet att genomföra professionella utredningar och kartläggningar inom ramen för vad arbetsmiljölagen säger om organisationens skyldigheter att förebygga och åtgärda problem på arbetsplatser. Vi kan också erbjuda kartläggningar och ett...

  läs mer
  Public Affairs

  Public Affairs

  Behöver du eller ditt företag arbeta med att stärka er förmåga att kontakta, påverka och skapa relationer med offentliga institutioner, aktörer eller andra företag? Norra Näbbdjuret har ett brett kontaktnät och vi arbetar med nätverksbyggande och lotsande av företag...

  läs mer
  Arbetsmiljöutbildningar och föreläsningar

  Arbetsmiljöutbildningar och föreläsningar

  Norra Näbbdjuret är godkända som anordnare av arbetsmiljöutbildningar. Behöver ditt företag hjälp med att skapa ett friskt och hållbart arbetsliv? Då är vi rätt företag för dig! Vi kan arbeta med mindre grupper eller genomföra föreläsningar på samtliga våra...

  läs mer
  Politik och kommunal förvaltning

  Politik och kommunal förvaltning

  Vi har mångårig erfarenhet av politik och kommunal förvaltning. Kanske behöver nya förtroendevalda utbildas i vad det politiska uppdraget innebär och kräver? Lära sig om kommunallagen eller det demokratiska hantverket. Kanske behöver kommunala bolagsstyrelser...

  läs mer
  Rekrytering

  Rekrytering

  Behöver ditt företag rekrytera? Vi vet att företagen själva är de bästa på att rekrytera. Vi kan erbjuda komplement i form av analyser och rekryteringsunderlag via Femfaktorsmodellen och därmed skapa en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess för att ge ditt företag bästa...

  läs mer